Χρήση του EUABC.com

Επιλέξτε χώρα και γλώσσα
Το EUABC.com είναι γραμμένο στα αγγλικά αλλά πρόκειται να μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες που ομιλούνται στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα επιλέξτε τη χώρα και στη συνέχεια τη γλώσσα σας.

Αναζητήστε όρους στο λεξικό
Εισάγετε μια λέξη στο πεδίο «Αναζήτηση» και πατήστε «Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος όλων των λημμάτων της βάσης δεδομένων που περιέχουν την λέξη που αναζητήσατε. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένη κατηγορία, θα γίνει αναζήτηση λέξεων μόνο σε αυτήν την κατηγορία.

ΚΑΙ

Το ΚΑΙ βρίσκει άρθρα που περιέχουν όλες τις λέξεις ή φράσεις που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, η αναζήτηση Ανθρώπινα ΚΑΙ Δικαιώματα βρίσκει άρθρα που περιέχουν τόσο τη λέξη «ανθρώπινα» όσο και τη λέξη «δικαιώματα».

Ή
Το Ή βρίσκει άρθρα που περιέχουν τουλάχιστον μια από τις λέξεις ή φράσεις που έχετε ορίσει. Η αναζήτηση Ανθρώπινα Ή Δικαιώματα βρίσκει άρθρα που περιέχουν είτε τη λέξη «ανθρώπινα» είτε τη λέξη «δικαιώματα». Τα άρθρα που βρέθηκαν μπορεί να περιέχουν και τις δύο λέξεις.

ΕΚΤΟΣ

Το ΕΚΤΟΣ αποκλείει τα άρθρα που περιέχουν τη λέξη ή τη φράση προς αναζήτηση. Η αναζήτηση Ανθρώπινα ΕΚΤΟΣ Δικαιώματα βρίσκει άρθρα που περιέχουν τη λέξη «ανθρώπινα» αλλά όχι τη λέξη «δικαιώματα».

Χρησιμοποιείστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ για τη συμπλήρωση των πεδίων

Αναζητήστε λέξεις βάσει αρχικού γράμματος
Αυτή η δυνατότητα εμφανίζει κατάλογο όλων των όρων του λεξικού που αρχίζουν με το επιλεγμένο γράμμα.

Συνοπτικά δελτία (factsheets) και συνδέσεις
Για όσους επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, έχουμε προσθέσει πολλά συνοπτικά δελτία (factsheets) με περισσότερες επίσημες πληροφορίες και διαφορετικές θέσεις και συχνά με σχετικές συνδέσεις προς άλλες πηγές και έγγραφα.

«Κατεβάστε» το αρχείο σε μορφή pdf
Μπορείτε να διαβάσετε όλο το λεξικό ABC και να το «κατεβάσετε» ολόκληρο στον υπολογιστή σας σε μορφή αρχείου pdf. Διατίθεται εντελώς δωρεάν για μη εμπορική χρήση.