Προσθέστε τη μπάρα αναζήτησης του EUABC.com στην ιστοσελίδα σας.

Μπορείτε να βρείτε τον αναγκαίο κώδικα για να ενσωματώσετε το λεξικό EUABC.com στην ιστοσελίδα σας. Επιτρέψτε στους επισκέπτες σας να βρούν μια επεξήγηση των λέξεων που σχετίζονται με την ΕΕ.

Διαφορετικοί τύποι banners μπορούν να διατεθούν κατόπιν άιτησης μέσω ηλ.ταχυδρομείου στο editor@euabc.com.

105 x 100 px


Κώδικας: "); ?>

140 x 100 px


Κώδικας: "); ?>

160 x 100 px


Κώδικας: "); ?>

125 x 125 px


Κώδικας: "); ?>

468 x 60 px


Κώδικας: "); ?>