Ατζέντα 2000

(Photo: European Commission)

Η Ατζέντα 2000 είναι ένα σχέδιο που κατήρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 σχετικά με τις δαπάνες πριν και μετά τη διεύρυνση, για την περίοδο 2000-2006. Εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής του Βερολίνου το 1999.

Τα νούμερα αυξήθηκαν ελαφρώς στη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο του 2002, όπου συνάφθηκε η τελική συμφωνία για τη διεύρυνση.

Links

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm